Noutati – 9 august 2022
15814
post-template-default,single,single-post,postid-15814,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

Noutati – 9 august 2022

Noutati – 9 august 2022

Regasiti in aceasta rubrica o sinteza a celor mai recente realizari si informatii din industrie. Un avizier electronic la care membrii pot avea acces si la care pot contribui pentru a semnala aspecte privind afacerile proprii, astfel ajungand mai usor la cei interesati sau care conduc afaceri conexe.

 • Reamintim ca am relansat site-ul la inceputul verii, acum mai usor de navigat si selectat informatiile de care are nevoie orice operator. De asemenea, procesul de inscriere a devenit mai accesibil prin introducerea posibilitatii de plata online dupa completarea si trimiterea documentatiei. In acest moment, o companie poate deveni membru ordinar HORA daca societatea pe care o administreaza desfasoara una dintre activitatile: restaurant, bar, pub, cafenea, cofetarie, patiserie, club de noapte, hotel, unitate de cazare, unitate de agrement, catering de evenimente; sau membru afiliat daca societatea pe care o administreaza furnizeaza produse si servicii catre operatorii Horeca. Daca stiti pe cineva ca isi doreste sa adere, tot ce trebuie sa faceti este sa ii trimiteti link-ul.inscrie-te in HORA
 • Noutati privind modificarile fiscale anuntate la finalul lunii iulie:
  • Urmare a ultimelor modificari fiscale anuntate in Monitorul Oficial prin Ordonanta nr. 16/2022, revenim cu o sinteza a unora dintre cele mai importante modificari ce prezinta interes in domeniul de activitate HoReCa, respectiv:
   • In ceea ce priveste Impozitul pe dividende platite unei persoane juridice romane se majoreaza cota de impozitare, de la 5% la 8% si se modifica unele din conditiile de aplicare a scutirii de impozit Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane. Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.
   • In ceea ce priveste Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (art. 47 alin. 2)1. Scade plafonul de venituri, de la un milion de euro la 500.000 euro, pentru aplicarea acestui sistem de impozitare.
    2. Sunt introduse si alte conditii pentru ca o societate sa poata fi incadrata in categoria platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, cum ar fi: a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si/sau management, in proportie de peste 80% din veniturile totale; are cel putin un salariat, cu exceptia societatii nou-infiintate; are asociati/actionari care detin peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice romane care se incadreaza sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor.
    3. Se da posibilitatea firmelor care desfasoara activitati in domeniile HoReCa sa opteze incepand cu 1 ianuarie 2023 pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5510 — «Hoteluri si alte facilitati de cazare similare», 5520 — «Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata», 5530 — «Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere», 5590 — «Alte servicii de cazare», 5610 — «Restaurante», 5621 — «Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente», 5629 — «Alte servicii de alimentatie n.c.a.», 5630 — «Baruri si alte activitati de servire a bauturilor» pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu, fara sa poata iesi din acest sistem in cursul anului.
    4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor devine optional.
    5. Persoanele juridice romane pot opta sa aplice impozitul pe veniturile microintreprinderilor incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.
    6. Microintreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit in cursul anului fiscal, optiunea putand fi exercitata incepand cu anul fiscal urmator, cu exceptiile situatiilor in care societatea trebuie sa iasa din sistem ca urmare a neindeplinirii conditiilor (ex: depasirea limitei de venituri).
    7. O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditiile privind detinerea capitalului social si detinerile asociatilor sunt indeplinite la data inregistrarii in registrul comertului, iar cea privind incadrarea cel putin a unui salariat, in termen de 30 de zile inclusiv de la data inregistrarii persoanei juridice respective.
    8. Cota unica de impozitare a microintreprinderilor de 1%.
    9. Ordinea de scadere din impozit a facilitatilor fiscale:
    Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari/cheltuielile privind bunuri, mijloace financiare si servicii acordate Fondului Natiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF si pun in functiune aparate de marcat electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor in urmatoarea ordine: sumele aferente sponsorizarilor, cheltuielilor UNICEF, precum si sumele reportate, dupa caz; costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale si sumele reportate, dupa caz.
    Reducerea de impozit, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, se aplica la impozitul pe veniturile microintreprinderilor dupa scaderea sumelor mentionate mai sus.

    10. Declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, pe perioada aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, se depune pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator.

    • In ceea ce priveste Impozitul pe venit, nu sunt scutite de impozit pe venit persoanele fizice pentru veniturile realizate ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere specifice domeniilor HoReCA.

    Calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilitatilor fiscale in sectorul agricol si al productiei alimentare. Pentru angajatorii nou-infiintati, respectiv inregistrati la registrul comertului/inregistrati fiscal incepand cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la data inregistrarii, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenti la data de 1 iunie 2022 se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat de la inceputul anului, respectiv cumulat de la data inregistrarii in cazul celor constituiti/inregistrati in perioada cuprinsa intre inceputul anului si data de 1 iunie 2022, inclusiv luna in care se aplica scutirea. Pentru angajatorii existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, inclusiv luna in care se aplica scutirea. Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract, comanda sau alte documente specifice sectorului agricol si industriei alimentare si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata (se aplica in 3 zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial).
    Scutirea de impozit pe venit pentru sectorul agricol si al productiei alimentare se aplica pentru venituri de pana la 10.000 lei inclusiv (inainte 30.000). Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu mai beneficiaza de facilitati fiscale (se aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2022).

    • Salariul minim brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi este de minimum 3.000 lei lunar.
    • Plafonul pentru trecerea de la sistemul de impozitare pe baza de norme de venit la sistemul real este de 25.000 euro (inainte 100.000 euro).
    • Sunt asimilate veniturile din salarii, prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decat prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, pentru partea care depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia de delegare/detasare, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice.

    La art. 76 s-au introdus noi alineate prin care au fost enumerate veniturile cumulate lunar care nu reprezinta venit impozabil in intelesul impozitului pe venit, in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
    Art. 76 referitor la Deducerea personala a fost modificat, sens in care persoanele fizice avand dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

    • A fost majorata cota impozitului pe dividende obtinute de persoane fizice, de la 5% la 8%. Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impoziteaza cu o cota de 8% din suma acestora, impozitul fiind final.
    • Impozitul pe transferul proprietatilor imobiliare La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza la valoarea tranzactiei prin aplicarea urmatoarelor cote:

    a) 3% pentru constructiile de orice fel si terenurile aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, detinute o perioada de pana la 3 ani inclusiv
    b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), detinute o perioada mai mare de 3 ani.

    • Contractul de inchiriere se inregistreaza la organul fiscal Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent.

    In cazul contractelor de inchiriere aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2023, inregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului incheiat intre parti si a modificarilor survenite se efectueaza in termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligatia inregistrarii acestora.

    • In ceea ce priveste contributia de asigurari socialePentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara si se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 7, cota contributiei de asigurari sociale se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028.

    Nu sunt incluse in baza de clacul a CAS urmatoarele venituri cumulate lunar in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat (aceleasi ca la impozitul pe venit).

    • Prevederi speciale pentru CIM cu norma partiala:

    Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei de CAS asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ. Se aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2022.
    Aceste prevederi nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre urmatoarele situatii: sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare; sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani; sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi; au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii; realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.
    Pentru aplicarea exceptiilor, angajatorul solicita documente justificative persoanelor fizice aflate in situatiile respective.
    In cazul in care contributia de asigurari sociale calculata potrivit regulilor vechi este mai mica decat contributia de asigurari sociale stabilita potrivit noilor prevederi, diferenta se suporta de catre angajator/platitorul de venit in numele angajatului/beneficiarului de venit.
    Exista modificari si cu privire la baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si venituri din drepturi de proprietate intelectuala.

    • In ceea ce priveste Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), printre altele, persoanele exceptate de la plata contributiei persoanele fizice care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si din industria alimentara si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 7. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028 inclusiv.
    • In ceea ce priveste Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti Cota de impozit pe veniturile din dividende este de 8%. Se modifica si unele conditii de aplicare a scutirilor de impozit pentru dividendele platite de un rezident unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene.
    • In ceea ce priveste Taxa pe valoarea adaugata, Cota redusa de 9% se aplica pentru:

    – livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice si a bauturilor nealcoolice care se incadreaza la codurile NC 2202 10 00 si 2202 99, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele.
    – livrarea de ingrasaminte chimice si de pesticide chimice de tipul celor utilizate in mod normal in productia agricola, prevazute prin ordin comun al ministrului finantelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
    – livrarea de ingrasaminte si pesticide de tipul celor utilizate in mod normal in productia agricola, altele decat cele prevazute mai sus, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si prestarile de servicii de tipul celor utilizate in mod normal in productia agricola, prevazute prin ordin comun al ministrului finantelor si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
    – cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
    – serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice si a bauturilor nealcoolice care se incadreaza la codurile NC 2202 10 00 si 2202 99.

    • S-au produs unele modificari si cu privire la Calculul impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale si Calculul impozitului/taxei pe cladirile nerezidentiale.
    • Se abroga, incepand cu 1 ianuarie 2023, Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activitati.
    • Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidenta prevederilor Legii nr. 170/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2022, pot opta pentru plata impozitului pe veniturilor microintreprinderilor sau pentru plata impozitului pe profit.
    • S-a modificat plafonul cifrei de afaceri pentru acceptarea ca mijloc de plata a cardurile de debit/credit prin intermediul unui terminal POS (modificari in OUG nr. 193/2002)Obligatia de acceptare de catre persoanele juridice a cardurilor de debit, de credit sau preplatite, prin intermediul unui terminal POS si/sau al altor solutii moderne de acceptare, se naste incepand cu trimestrul urmator celui in care incasarile din cursul anului respectiv au depasit pragul de 10.000 euro.
   • De notat, referitor la prevederile ce intra in vigoare la data de 01.08.2022 (1 August 2022), identificam urmatoarele:
    • Pe scurt, cresc accizele la tutun si bauturi alcoolice, impozitele pe venituri din jocuri de noroc. Sunt modificari in ceea ce priveste raportarea la salariul minim a contributiilor sociale pentru contractele part-time si facilitatile acordate pentru sectorul constructiilor.1. Acciza minima obligatoriu in plata pentru 1.000 de tigarete urca la valoarea de 594,97 lei de la 563,97 lei.
     2. Creste acciza la alcool.
     3. Munca part-time este supraimpozitata
     Pentru contractele de munca cu timp partial, cand salariatul realizeaza venituri prin unul sau mai multe contracte de munca cu timp partial, iar valoarea salariului cumulat este mai mica decat salariul minim brut, se calculeaza si se datoreaza la plata contributia la asigurarile sociale – pensii la nivelul salariului minim garantat in plata.
     Exista mai multe exceptii: elevii si strudenti cu varsta de pana la 26 ani, ucenicii cu varsta de pana la 18 ani, pensionarii cu limita de varsta sau daca prin doua sau mai multe contracte din aceeasi luna se depaseste suma salariului minim brut.
     Aceleasi reguli se aplica si din punctul de vedere al contributiei la asigurarile sociale de sanatate.
     4. Se majoreaza impozitul pe veniturile din jocuri de noroc:
     • pana la 10.000 lei inclusiv – 3%
     • peste 10.000-66.750 lei inclusiv – 300 + 20% pentru ceea ce depaseste suma de 10.000 lei
     • peste 66.750 lei – 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 66.750 lei
     5. Salariul maxim pentru care se poate beneficia de facilitati in constructii este suma de 10.000 lei brut. Veniturile din salarii ce exced sumei de 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati. Aceeasi limitare este valabila si pentru salariile din sectorul agricol si industrie alimentara.
     Aceasta modificare se completeaza cu modificarea care a intrat in vigoare pe 18 iulie 2022. Criteriul pentru cifra de afaceri se ia in calcul pentru anul curent.
     6. Se abroga posibilitatea asocierii fara personalitate juridica intre un contribuabil platitor de impozit specific si o persoana fizica sau cu orice alta entitate.
     7. La calculul diferitelor plafoane legate de salariul minim brut pe tara, cand acestea sunt diferentiate, la calculul plafonului se va avea in vedere valoarea cea mai mica a salariului minim brut garantat in plata.

     In cele ce urmeaza prezentam prevederile din Ordonanta nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, in vigoare de la 01 august 2022:

     45. La articolul 110, alineatele (2) si (22) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

     (2) Veniturile din jocuri de noroc se impoziteaza prin retinere la sursa. Impozitul datorat se determina la fiecare plata, prin aplicarea urmatorului barem de impunere asupra fiecarui venit brut primit de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc:

     Transe de venit brut
     – lei –      Impozit
     – lei –
     pana la 10.000 inclusiv   3%
     peste 10.000-66.750 inclusiv        300 + 20% pentru ceea ce depaseste suma de 10.000
     peste 66.750       11.650 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 66.750

     (22) Impozitul datorat in cazul veniturilor obtinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine si lozuri, cu valoare mai mare decat plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determina prin aplicarea baremului prevazut la alin. (2) asupra fiecarui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obtinut se scade suma de 11.650 lei.”

     100. La articolul 342, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

     (2) Prin exceptie de la alin. (1) pentru tigarete, tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete, tigari si tigari de foi si alte tutunuri de fumat, nivelul accizelor se aplica de la data de 1 aprilie a fiecarui an si este cel prevazut in anexa nr. 1.”

     101. La articolul 343, alineatele (4)-(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

     (4) Acciza ad valorem se calculeaza prin aplicarea procentului legal asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplica dupa cum urmeaza:

     a) 13% asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv;

     b) 12% asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024 inclusiv;

     c) 11% asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025 inclusiv;

     d) 10% asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, incepand cu 1 aprilie 2025.

     (5) Acciza specifica exprimata in lei/1.000 de tigarete se determina anual, pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem si a accizei totale al carei nivel este prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu. Aceasta acciza specifica se aproba prin ordin al ministrului finantelor care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 1 martie. In perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, acciza specifica pentru tigarete este de 459,386 lei/1.000 tigarete.

     (6) Acciza datorata determinata potrivit alin. (2) nu poate fi mai mica decat nivelul accizei totale prevazut in anexa nr. 1.”

     102. La articolul 442, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

     (1) Nivelul accizelor aplicabil de la data de 1 aprilie a fiecarui an, pentru produsele prevazute la art. 439, este nivelul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul titlu.”

     103. La articolul 442, alineatele (2), (3) si (31) se abroga.

     104. Anexa nr. 1 de la titlul VIII „Accize si alte taxe speciale” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.

     105. Anexa nr. 2 de la titlul VIII „Accize si alte taxe speciale” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.
     Art. IV. –
     (1) Nivelul accizelor aplicabil in perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevazute la nr. crt. 10-18 din anexa nr. 1 la titlul VIII – Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, este nivelul prevazut in coloana nr. 3 din aceasta anexa, actualizat cu cresterea preturilor de consum din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului 2021, fata de perioada octombrie 2014-septembrie 2015, respectiv cu 114,27%.

     (2) Prin derogare de la art. 342 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevazute la nr. crt. 1-5 din anexa nr. 1 la titlul VIII – Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul prevazut in coloana nr. 3 din aceasta anexa nu se actualizeaza cu cresterea preturilor de consum din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului 2021, fata de perioada octombrie 2014-septembrie 2015.

     (3) Prin derogare de la art. 342 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023 inclusiv, pentru produsele prevazute la nr. crt. 10-12 din anexa nr. 1 la titlul VIII – Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul prevazut in coloana nr. 4 din aceasta anexa nu se actualizeaza cu cresterea preturilor de consum din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului 2022, fata de perioada octombrie 2014-septembrie 2015.

     (4) In situatia in care, in perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023 inclusiv, nivelul accizelor pentru produsele prevazute la nr. crt. 10-12, in coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII – Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mic decat nivelul minim prevazut in tabelul A din anexa I la Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii, al carui echivalent in lei se stabileste utilizand cursul de schimb leu/euro publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in prima zi lucratoare din luna octombrie a anului 2022, se aplica nivelul minim prevazut de directiva.

     (5) Nivelul accizelor aplicabil in perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, pentru produsele prevazute la nr. 6-9 din anexa nr. 1 la titlul VIII – Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, este nivelul prevazut in coloana nr. 3 din aceasta anexa.

     (6) Nivelul accizelor aplicabil in perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, pentru produsele prevazute in anexa nr. 2 la titlul VIII – Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, este nivelul prevazut in coloana nr. 3 din aceasta anexa.

     Art. IX. –
     Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2023, cu urmatoarele exceptii:
     c) prevederile pct. 45 se aplica veniturilor platite incepand cu 1 august 2022;
     h) prevederile pct. 100-105 intra in vigoare la data de 1 august 2022;

   • Masura HORECA 2 revine pe lista de prioritati a Guvernului– avem promisiuni de la Guvernul Romaniei ca masura Horeca 2 este luata in calcul la rectificarea bugetara din luna august.  
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Memory: 20MB (7.81% of 256MB)