LEGISLATIV – 9 august 2022
15810
post-template-default,single,single-post,postid-15810,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

LEGISLATIV – 9 august 2022

LEGISLATIV – 9 august 2022

In fiecare luna veti regasi in cadrul acestei rubrici informatii necesare, concentrate intr-o singura sursa, privind schimbarile survenite in cadrul legislativ care guverneaza industria HORECA.

Ordonanta de urgenta nr. 58/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, publicata in in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 06 mai 2022, in vigoare de la 28 mai 2022.

”Pentru a evita aplicarea de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, de sanctiuni pecuniare constituite din o suma forfetara si/sau penalitati cu titlu cominatoriu pentru neimplementarea in dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2019/2.161, intr-o etapa ulterioara a procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor, dat fiind ca norma introduce dreptul la masuri reparatorii individuale pentru acoperirea prejudiciului astfel, consumatorii vor avea dreptul la acestea atunci cand sunt afectati de practici comerciale incorecte, cum ar fi eliminarea efectelor respectivelor practici incorecte, in considerarea faptului ca se doreste o mai mare transparenta pentru consumatori pe pietele online, astfel ca in prezent, atunci cand viziteaza piete online, consumatorii se confrunta cu o varietate de oferte din partea furnizorilor terti care isi vand produsele sau serviciile pe piata online. Consumatorii nu stiu intotdeauna cum au fost clasificate ofertele pe care le primesc pe piata online si nici de la cine cumpara, de la comercianti profesionisti sau de la alti consumatori. Numerosi consumatori achizitioneaza produse oferite de piata online, incheind astfel un contract cu aceasta, insa, in realitate, acestia cumpara de la un furnizor tert inregistrat pe piata online care nu este profesionist. In consecinta, consumatorii pot crede in mod eronat ca au de-a face cu comercianti profesionisti si ca beneficiaza, prin urmare, de drepturile consumatorilor.

Prevederile au aplicabilitate si in ceea ce priveste protectia consumatorilor la serviciile digitale pentru care consumatorii nu platesc, insa ofera date cu caracter personal, cum ar fi: stocarea in cloud, platformele de comunicare sociala si conturile de e-mail.

Deoarece se lamuresc normele privind practicile de marketing inselatoare pentru produsele cu dublu standard de calitate, astfel, norma stabileste in mod explicit faptul ca o practica comerciala care implica marketingul unui produs ca fiind identic cu un acelasi produs comercializat in mai multe alte state membre ale Uniunii Europene, in cazul in care cele doua produse au o compozitie sau caracteristici semnificativ diferite, si care astfel determina sau poate determina consumatorul mediu sa ia o decizie comerciala pe care altfel nu ar fi luat-o, este o practica comerciala inselatoare pe care autoritatile competente ar trebui sa o evalueze si sa o abordeze de la caz la caz.”

Avand in vedere numeroasele modificari aduse prin intrarea in vigoare a ordonantei mentionate supra, prezentam mai jos o parte dintre acestea:
1. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 12. – (1) In cazul in care constata utilizarea unor contracte de adeziune care contin clauze abuzive, organele de control prevazute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, dupa caz, sediul profesionistului, pentru a dispune incetarea utilizarii clauzelor abuzive pentru viitor si modificarea contractelor aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.
La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 13. – (1) Instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, obliga profesionistul sa modifice toate contractele de adeziune in curs de executare si sa elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate in cadrul activitatii profesionale, si obligarea acestuia la publicarea pe site-ul propriu a hotararilor judecatoresti ramase definitive.
3. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In cazul prevazut la alin. (1), instanta va aplica si amenda prevazuta la art. 16 alin.
(1). 4. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu urmatorul cuprins:
(7) Prin derogare de la prevederile Codului civil ce reglementeaza prescriptia extinctiva, formularea unei actiuni in constatarea existentei clauzelor abuzive este imprescriptibila.
(8) Prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedura civila, instanta de executare are posibilitatea de a examina in cadrul contestatiei la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, daca clauzele dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestatie la executare fiind imprescriptibila.
(9) Prin derogare de la prevederile art. 719 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila, atunci cand se solicita suspendarea executarii silite, consumatorii sunt exceptati de la plata unei cautiuni atunci cand fac dovada faptului ca veniturile lunare nu depasesc valoarea cumulata a doua salarii minime pe economie.

5. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins:
Art. 131. – Instanta are obligatia de a examina din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale de indata ce dispune de elementele de drept si de fapt necesare in acest sens. Atunci cand considera ca o astfel de clauza este abuziva, instanta nu o aplica, exceptand cazul in care consumatorul se opune.
2. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) produs – orice bun sau serviciu, inclusiv bunuri imobile, servicii digitale si continut digital, precum si drepturi si obligatii.
4. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6 1 , cu urmatorul cuprins:
Art. 6 1 . – In cazul unei activitati de comercializare a unui bun pe teritoriul Romaniei ca fiind identic cu un bun comercializat in alte state membre ale Uniunii Europene, desi bunul respectiv are o compozitie sau caracteristici semnificativ diferite, justificata de factori legitimi si obiectivi, printre care cerinte juridice nationale, disponibilitatea sau caracterul sezonier al materiilor prime, strategiile voluntare menite sa imbunatateasca accesul la alimente sanatoase si nutritive, precum si dreptul comerciantului de a oferi bunuri de aceeasi marca in ambalaje cu o greutate sau un volum diferit pe piete geografice diferite, comerciantii au obligatia de a pune la dispozitia consumatorilor informatii cu privire la aceste situatii, intr-un mod care sa le permita accesul la acestea, cu privire la diferentierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi si obiectivi, astfel incat aceasta diferentiere sa poata fi identificata de catre consumatori.

9. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12 1 cu urmatorul cuprins:
Art. 12 1 . – (1) Consumatorii afectati de practicile comerciale incorecte au dreptul la masuri de remediere pentru a se elimina toate efectele respectivelor practici incorecte, fara costuri, dupa cum urmeaza:
a) inlocuirea, reducerea pretului sau incetarea contractului si restituirea contravalorii produsului sau serviciului, dupa caz;
b) despagubiri pentru prejudiciul suferit de consumator;
c) in cazul in care se constata deficiente in primele 30 de zile de la achizitia produsului sau serviciului, se dispune direct inlocuirea acestora.
(2) Urmatoarele circumstante exemplificative sunt luate in considerare pentru stabilirea masurilor de remediere prevazute la alin. (1):
a) gravitatea si natura practicii comerciale incorecte;
b) prejudiciul suferit de consumator.
(3) Masurile prevazute la alin. (1) nu inlatura aplicarea altor masuri de remediere aflatela consumatorilor, cum ar fi Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale.
3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, aprobata cu modificari prin Legea nr. 157/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
4. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica oricarui contract incheiat intre un profesionist si un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice, precum si de livrare a unor echipamente terminale care au legatura cu furnizarea serviciului, prin care consumatorul plateste sau se angajeaza la plata pretului. Aceasta se aplica si contractelor de furnizare a apei, gazelor, energiei electrice sau incalzirii centralizate, inclusiv de catre furnizorii publici, in masura in care aceste utilitati sunt furnizate pe baza contractuala.
5. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
(11) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica, de asemenea, in cazul in care profesionistul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze consumatorului continut digital care nu este livrat pe un suport material sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze profesionistului date cu caracter personal, cu urmatoarele exceptii:
a) cand datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de catre profesionist pentru furnizarea continutului digital care nu este livrat pe un suport material sau a serviciului digital astfel cum sunt definite la art. 2;
b) cand datele cu caracter personal furnizate de consumator pentru a-i permite profesionistului sa respecte cerintele legale la care este supus, iar profesionistul nu prelucreaza aceste date in niciun alt scop.

12. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6 1 , cu urmatorul cuprins:
ARTICOLUL 6 1
Cerinte suplimentare de informare specifice pentru contractele incheiate pe pietele online
Inainte ca un contract la distanta sau orice oferta similara de pe o piata online sa produca efecte obligatorii asupra consumatorului, furnizorul de piata online furnizeaza consumatorului intr-un mod clar, usor de inteles si adecvat mijloacelor de comunicare la distanta, fara a incalca prevederile Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor
incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele informatii:
a) informatii generale, puse la dispozitie intr-o sectiune specifica a interfetei online, care este direct si usor accesibila de pe pagina unde sunt prezentate ofertele, privind principalii parametri de stabilire a ierarhiei ofertelor prezentate consumatorului ca urmare a cautarii efectuate, astfel cum se prevede la art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr.
363/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si importanta relativa a acestor parametri, prin raportare la alti parametri;
b) daca partea terta care ofera bunurile, serviciile sau continutul digital este sau nu un profesionist, pe baza declaratiei respectivei parti terte fata de furnizorul de piata online;
c) daca partea terta care ofera bunurile, serviciile sau continutul digital nu este un profesionist, faptul ca drepturile consumatorilor care decurg din prevederile legale in vigoare in materie de protectie a consumatorilor nu se aplica contractului incheiat;
d) acolo unde este cazul, modul in care obligatiile legate de contract sunt partajate de partea terta care ofera bunurile, serviciile sau continutul digital si furnizorul de piata online, fara ca aceasta informare sa aduca atingere responsabilitatii furnizorului de piata online sau a tertului profesionist in legatura cu contractul, in temeiul prevederilor legale in vigoare.
Regimul sanctionar a fost, de asemenea, modificat, cuantumul amenzilor fiind diferit fata de prevederile anterioare.

2. In Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 19 iulie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 449/2022 privind unele masuri de informare a consumatorilor cu privire la solutionarea alternativa a litigiilor, va intra in vigoare la 18 august 2022.

Pentru a asigura accesul facil al consumatorilor la entitatea de solutionare alternativa a litigiilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si la procedurile de solutionare alternativa a litigiilor – procedurile SAL, in vederea solutionarii alternative a reclamatiilor acestora, comerciantii au obligatia sa afiseze placheta informativa prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

Placheta va fi realizata prin grija comerciantului, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, si se afiseaza in campul vizual al consumatorului, la loc vizibil, langa casa de marcat ori langa orarul de functionare, in spatiul de comercializare sau, dupa caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.

Comerciantii care administreaza site-uri de vanzari, preluare comenzi online si/sau publicitate la produse si/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce – comert electronic, sunt obligati sa afiseze pe prima pagina a site-ului – home page, pe bara de meniu a paginii, pictogramele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Pictogramele vor avea dimensiunea de 250 (L) x 50 (H) pixeli si vor avea asociat cate un link cu referinta externa catre sectiunea SAL din cadrul paginii oficiale a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor – https://anpc.ro/ce-este-sal/, respectiv catre Platforma SOL a Comisiei Europene – ec.europa.eu/consumers/odr.

Placheta si pictogramele vor fi descarcate gratuit de pe site-ul oficial al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, prin accesarea link-ului: https://anpc.ro/ce-este-sal/.

Sunt exceptati de la prevederile prezentului ordin comerciantii care activeaza in sectoarele/domeniile pentru care sunt constituite entitati SAL specifice, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.

Reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor vor urmari respectarea prevederilor prezentului ordin in termen de 45 de zile de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

3. Legea nr. 181/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 15 iunie 2022, in vigoare de la 18 iunie 2022.
Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2020/367 a Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a anexei III la Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste stabilirea metodelor de evaluare a efectelor daunatoare ale zgomotului ambiental, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 67 din 5 martie 2020.
Redam in cele ce urmeaza modificarile relevante in ceea ce priveste calculele de zgomot:
22. La anexa nr. 2, la punctul 2 subpunctul 2.1 pozitia 2.1.1 paragraful 1, teza ”Calculele de zgomot sunt definite in gama de frecventa 63 Hz – 8 kHz” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Calculele de zgomot sunt definite in gama de frecventa 63 Hz – 8 kHz in benzi de octava;
23. La anexa nr. 2, la punctul 2 subpunctul 2.2 pozitia 2.2.1 titlul ”Fluxul de trafic” teza ”Aceste niveluri de putere acustica se calculeaza pentru fiecare banda i de o octava, de la 125 Hz la 4 kHz." se modifica si va avea urmatorul cuprins: Aceste niveluri de putere acustica se calculeaza pentru fiecare banda i de o octava, de la 63 Hz la 8 kHz. ”
24. La anexa nr. 2, la punctul 2 subpunctul 2.3 pozitia 2.3.2 titlul ”Definitie” paragraful al doilea, teza ”Nivelul de rugozitate Lr este de obicei obtinut ca un spectru cu lungimea de unda λ si va fi transformat intr-un spectru de frecvente f = v/λ, unde f este frecventa benzii centrale la o treime de banda de octava data in Hz, λ este lungimea de unda in m si v este viteza trenului in km/h." se modifica si va avea urmatorul cuprins: Nivelul de rugozitate Lr este de obicei obtinut ca un spectru cu lungimea de unda λ si va fi transformat intr-un spectru de frecvente f = v/λ, unde f este frecventa benzii centrale la o treime de banda de octava data in Hz, λ este lungimea de unda in m si v este viteza trenului in m/s”

25. La anexa nr. 2, la punctul 2 subpunctul 2.3 pozitia 2.3.2 titlul ”Zgomotul de impact (intersectii, macazuri si joante)” paragraful al treilea, teza ”Pentru obtinerea acestui spectru de frecventa, un spectru este dat ca o functie a lungimii de unda λ si va fi transformat in spectrul necesar ca o functie a frecventei folosind relatia λ = v/f, unde f este o frecventa centrala a benzii de octava in Hz, si v este viteza vehiculului s a tipului de vehicul t in km/h." se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Pentru obtinerea acestui spectru de frecventa, un spectru este dat ca o functie a lungimii de unda λ si va fi transformat in spectrul necesar ca o functie a frecventei folosind relatia λ = v/f, unde f este o frecventa centrala a benzii de octava in Hz si v este viteza vehiculului s a tipului de vehicul t in m/s. ”
26. La anexa nr. 2, la punctul 2 subpunctul 2.5 pozitia 2.5.6 titlul ”Conditii favorabile”,
teza ”In conditii favorabile, se considera ca cele trei unde sonore curbate SO, OR si SR au o raza de curbare identica Γ definita de" se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”
4. Legea nr. 135/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 17 mai 2022.
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege a intrat in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii iunie 2022.
Astfel, incepand cu data de 1 iunie 2022 salariul minim pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor pentru o serie de activitati din agricultura si industria alimentara este de 3.000 de lei brut lunar pentru un program intreg de 8 ore pe zi.
1. La articolul 60 punctul 5, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) scutirea se aplica potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor, iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii.”;
2. cod CAEN 10: Industria alimentara;
b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala. Pentru angajatorii nou-infiintati, respectiv inregistrati la registrul comertului/inregistrati fiscal incepand cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la data inregistrarii, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenti la data de 1 iunie 2022 se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat de la inceputul anului, respectiv cumulat de la data inregistrarii in cazul celor onstituiti/inregistrati in perioada cuprinsa intre inceputul anului si data de 1 iunie 2022, inclusiv luna in care se aplica scutirea. Pentru angajatorii existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) se calculeaza cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, inclusiv luna in care se aplica scutirea. Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract sau comanda si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari, precum si alte activitati auxiliare necesare activitatilor mentionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata;
c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 30.000 lei nu va beneficia de facilitati fiscale; d) scutirea se aplica potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor.”
Ca atare. in masura in care angajatorii realizeaza cel putin 80% din cifra de afaceri din aceste coduri CAEN (cod CAEN 10: Industria alimentara), angajatii vor beneficia in perioada 01.06.2022-31.12.2028 de o serie de facilitati fiscale pentru salariile brute cuprinse intre 3.000 de lei si 30.000 de lei lunar, respectiv scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii si a contributiei sociale de sanatate si reducerea coteide contributie asigurarile sociale de sanatate cu 3,75 puncte procentuale (de la 25% la 21,25%).

5. Ordinul nr. 1642/2022 privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanta, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 27 iunie 2022, in vigoare de la 1 iulie 2022.
De retinut este faptul ca la articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 5. – (1) Generarea unui cont de acces in aplicatia informatica care asigura serviciul «Depunere declaratii online» se realizeaza in baza solicitarii scrise, in format electronic, a reprezentantului legal al persoanei juridice/fizice, depusa prin intermediul serviciului «Depunere declaratii online», conform anexei nr. 1. Solicitarea va fi insotita de un document care atesta calitatea de reprezentant legal a solicitantului.
(2) In urma solicitarii prevazute la alin. (1), Administratia Fondului pentru Mediu genereaza un cont de acces si o parola pentru fiecare persoana juridica/fizica, pe care le comunica reprezentantului legal. Dupa intrarea in posesie a contului si a parolei, reprezentantul legal are obligatia sa modifice parola de utilizator;
La articolul 5 alineatul (3), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
d) solicitarea de emitere a certificatului de atestare fiscala privind obligatiile la Fondul pentru mediu, in forma electronica;
e) vizualizarea si descarcarea certificatului de atestare fiscala privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis in forma electronica, valabil cu semnatura electronica a Administratiei Fondului pentru Mediu.
De altfel, la articolul 8, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:
(6) Orice modificare a declaratiilor fiscale se realizeaza prin depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificative, in format electronic, prin intermediul serviciului «Depunere declaratii online», cu respectarea Instructiunilor de completare si depunere a formularului «Declaratie privind obligatiile la Fondul pentr mediu», aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Daca sunt indeplinite conditiile legale, Administratia Fondului pentru Mediu aproba declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa si comunica un mesaj electronic de confirmare la adresele de e-mail indicate in solicitarea de deschidere a contului de acces si in cererea de inrolare.
(8) Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa este luata in considerare si influenteaza corespunzator situatia fiscala a contribuabilului/platitorului numai dupa ce este aprobata de Administratia Fondului pentru Mediu.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Memory: 12MB (4.69% of 256MB)