LEGISLATIV – 18 mai 2022
15789
post-template-default,single,single-post,postid-15789,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

LEGISLATIV – 18 mai 2022

LEGISLATIV – 18 mai 2022

În fiecare lună veți regăsi în cadrul acestei rubrici informații necesare, concentrate într-o singură sursă, privind schimbările survenite în cadrul legislativ care guvernează industria HORECA.

 1. Ordonanța de urgență nr. 56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 29 aprilie 2022, în vigoare de la 29 aprilie 2022

În ședința din data de 28 aprilie 2022, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului estival 2022 care reglementează, pentru acest an, modalitatea de atribuire a noilor sectoare de plajă rezultate în urma implementării proiectului de reducere a eroziunii costiere și reconstrucție a plajelor. Actul normativ inițiat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor permite, doar pentru sezonul estival 2022, ca suprafețele de plajă nou create și care nu sunt închiriate, să poată fi atribuite direct operatorilor economici care au încheiate contracte de închiriere a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafețe, cu respectarea prevederilor celorlalte dispoziții legale.

Litoralul românesc a beneficiat în ultimii ani de un proiect cu un potențial imens de a atrage din ce în ce mai mulți turiști, dar acest potențial a fost umbrit prin faptul că plajele lărgite nu au putut fi amenajate pentru primirea acestora. Prin ordonanța de astăzi, oferim o soluție temporară pentru ca activitatea sezonului estival 2022 să se poată desfășura în condiții optime”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului.

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței, operatorilor economici eligibili pot depune solicitarea în vederea închirierii suprafețelor noi, urmând ca, în maxim 20 de zile, Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral să încheie actele adiționale.

Datele de identificare ale suprafețelor de plajă nou create supuse atribuirii directe, precum și valoarea chiriei acestor suprafețe la care se pot încheia actele adiționale, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

 1. Legea nr. 118/2022 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 29 aprilie 2022, în vigoare de la 02 mai 2022

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilier a fost completată, sens în care a fost introdusă o nouă literă articolului 13 –  Capitolul II – Desfășurarea activităților de către zilieri  (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată: q) activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice – clasa 7320.

 1. Ordinul nr. 60/2022 pentru completarea art. 5 din Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 02 mai 2022, va intra în vigoare la 22 mai 2022

 

La articolul 5 din Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: „prin excepție de la prevederile lit. e) și f), în cazul punctelor de tăiere la nivelul fermelor de ovine și caprine care aparțin persoanelor fizice, documentația va cuprinde copia atestatului de producător și copia carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol în locul copiei certificatului unic de înregistrare și a copiei certificatului constatator”.

 1. Proiectul de act normativ, Ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în data de 04.05.2022

Proiectul are în vedere crearea cadrului legal pentru punerea în aplicare a măsurii „200 de lei în plus pentru salariul minim (creștere voluntară scutită de taxe)”, parte a pachetului de măsuri „Sprijin pentru România”.

În acest sens, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți, dar și la alimente, o serie de măsuri vor intra în vigoare, pentru a sprijini cetățenii. Printre măsurile propuse se numără:

 • 200 de lei în plus la salariul minim creștere voluntară, pentru care nu vor fi percepute taxe;
 • Valoarea tichetelor de masă crește cu 50%, de la 20,17 de lei la 30 de lei.

În nota de fundamentare a proiectului se arată „Regimul fiscal derogatoriu se aplică, începând cu data de 1 iunie 2022, pentru suma rezultată din majorarea salariului de bază de la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2.550 lei lunar, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.750 lei lunar.

Măsura se aplică pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază pentru care:

– contractele individuale de muncă se află în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și prevăd un nivel al salariului de bază lunar brut la aceeași dată, fără a include sporuri și alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata, și

– angajatorul majorează voluntar salariul de bază de la nivelul de 2.550 de lei la 2.750 de lei.

De asemenea, începând cu aceeași dată, de această măsură beneficiază și persoanele nou angajate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și până la data de 31 decembrie 2022, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 de lei.”

 1. Legea nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 06 mai 2022, în vigoare de la 09 mai 2022

Ordonanța de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată  a fost modificată la 09/05/2022 de Legea nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, sens în care au fost introduse articole și au fost completate unele articole existente.

Modificările presupun ca operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile și autoritățile publice definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de finanțare și subordonare, care încasează impozite, taxe, contribuții, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități, tarife, alte obligații de plată și sume pentru serviciile prestate sau intermediate, au obligația să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit, de credit sau preplătite, atât prin intermediul unui terminal POS, cât și prin aplicații care facilitează acceptarea plăților electronice.

Totodată, persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată […]cardurile de debit, […]de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, având obligația de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare. Această obligație se naște începand cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depășit pragul de 50.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de BNR în ultima zi a anului precedent.

În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, pragul menționat mai sus nu a fost depășit, persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata nu mai au obligația de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare.

Nerespectarea dispozițiilor de mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

 1. Ordonanța de urgență nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de micro-granturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 din 06 mai 2022, în vigoare de la 06 mai 2022

 

Ordonanța de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie alimentară prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

 1. Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol şi alimentar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 12 aprilie 2022, în vigoare de la 15 aprilie 2022

 

Aceasta transpune Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 111 din 25 aprilie 2019. Legea nr. 81/2022 se aplică contractelor comerciale încheiate după data intrării acesteia în vigoare (15 aprilie 2022), iar pentru cele încheiate anterior, părțile au obligația punerii lor în acord cu prevederile legii până la data de 31 decembrie 2022.

Legea nr. 81/2022 reglementează relațiile comerciale dintre furnizori și cumpărători în cadrul lanțului de aprovizionare, cu privire la practicile comerciale neloiale săvârșite în legătură cu vânzarea de produse agricole și/sau alimentare, după cum urmează:

 1. a) vânzările când sunt realizate pe teritoriul României, precum și cele realizate în afara teritoriului țării, atunci când produc efecte pe teritoriul României;
 2. b) serviciile prestate de cumpărător furnizorului, în măsura în care acestea vizează practicile comerciale neloiale;
 3. c) nu se aplică acordurilor dintre furnizori şi consumatori.

Legea nr. 81/2022 se aplică anumitor practici comerciale neloiale săvârșite în legătură cu vânzarea de produse agricole și/sau alimentare de către:

 1. a) furnizori a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 2.000.000 de euro către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 2.000.000 de euro;
 2. b) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 2.000.000 de euro, dar este de maximum 10.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 10.000.000 de euro;
 3. c) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 10.000.000 de euro, dar este de maximum 50.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 50.000.000 de euro;
 4. d) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 50.000.000 de euro, dar este de maximum 150.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 150.000.000 de euro;
 5. e) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 150.000.000 de euro, dar este de maximum 350.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 350.000.000 de euro.
 1. Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 06 mai 2022, va intra în vigoare la 28 mai 2022

 

Această ordonanță de urgență modifică și completează mai multe acte normative, respectiv:

 1. 1. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu completările ulterioare;
 2. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Printre modificările importante se numără și dispozițiile referitoare la consumatorii afectați de practicile comerciale incorecte care au dreptul la măsuri de remediere pentru a se elimina toate efectele respectivelor practici incorecte, fără costuri, după cum urmează:

 1. a) înlocuirea, reducerea prețului sau încetarea contractului și restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz;
 2. b) despăgubiri pentru prejudiciul suferit de consumator;
 3. c) în cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția produsului sau serviciului, se dispune direct înlocuirea acestora.

Astfel, în cazul unei activități de comercializare a unui bun pe teritoriul României ca fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre ale Uniunii Europene, deși bunul respectiv are o compoziție sau caracteristici semnificativ diferite, justificată de factori legitimi și obiectivi, printre care cerințe juridice naționale, disponibilitatea sau caracterul sezonier al materiilor prime, strategiile voluntare menite să îmbunătățească accesul la alimente sănătoase și nutritive, precum și dreptul comerciantului de a oferi bunuri de aceeași marcă în ambalaje cu o greutate sau un volum diferit pe piețe geografice diferite, comercianții au obligația de a pune la dispoziția consumatorilor informații cu privire la aceste situații, într-un mod care să le permită accesul la acestea, cu privire la diferențierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi și obiectivi, astfel încât această diferențiere să poată fi identificată de către consumatori.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Memory: 10MB (3.91% of 256MB)