Stimate Domnule Prim-Ministru,
 
Organizația Patronală HORA este autoritatea reprezentativă a industriei ospitalității românești, ce are misiunea de a susține 
și de a promova interesele și valorile comune ale membrilor săi, pe plan național și internațional.
Înainte de criza COVID-19, in industria HORECA activau:
• 40.000 de societăți comerciale cu capital 100% românesc având o cifră de afaceri de 5 miliarde euro
Și
• Aproximativ 400 000 de angajati reprezentând 10% din numarul total al angajaților care activează in sectorul privat 
(190.000 de angajați direct implicați si aproximativ 210.000 angajați ai furnizorilor de produse, materii prime si servicii).
     Totodată industria noastră contribuia semnificativ la evoluția unor companii ce dezvoltă afaceri în domenii conexe, 
precum agricultură, furnizori locali de ingrediente, producători și distribuitori materie primă în bucătărie, importatori 
și distribuitori de produse alimentare, prestatori de servicii dedicate industriei, precum și sisteme de gestiune, curățenie, 
transport, logistică, ambalaje.
Urmare a crizei datorată pandemiei globale și a măsurilor restrictive instaurate de autorități, industria noastră este în 
prezent cea mai afectată, înregistrând un declin brusc care a dus astazi la scăderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% față 
de anul trecut și a determinat suspendarea activității în cazul a peste 40% dintre operatori.
Organizația Patronală HORA își exprimă public îngrijorarea cu privire la efectele dezastruoase create de răspândirea virusului 
COVID-19 în industria ospitalității, efecte care se resimt în toată industria turismului la nivel mondial.
Potrivit studiului comandat de HORA (împreună cu organizațiile membre in APT (Alianța Pentru Turism), efectuat pe o perioadă 
de 5 ani, dorim să atragem atenția asupra faptului că aportul HORECA la PIB este de aproximativ 5,07% după cum urmează:
- impact financiar direct (valoare adăugată) - 3,42%
- impact social (salarii angajați și aport consum) - 0,91%
- impact financiar indirect (furnizori si investiții) - 0,74%

Lipsa predictibilității din industria HORECA în climatul economic actual, nu face decât să împingă pe marginea prăpastiei 
antreprenorii care astăzi au în derulare investiții, responsabilități majore față de angajați, contracte de închiriere și 
leasing, contracte cu clienții externi, contracte de prestări servicii, contracte de servicii auxiliare, etc.
În ceea ce privește activitatea din alte țări europene se poate observa că industria HORECA poate funcționa. În afara României, 
toate țările Comunității Europene au redeschis restaurantele (interior și exterior) cu reglementări stricte, respectarea 
acestora fiind sub atenta supraveghere a statului, acesta reușind astfel să mențină un număr mult mai mic de cazuri de 
îmbolnăvire față de România.

Luând în considerare faptul că redeschiderea teraselor la 01.06.2020 nu a atras o creștere a numărului de persoane infectate, 
putem concluziona că redeschiderea completă a restaurantelor se poate face in siguranță, în unitățile în care se respectă 
reglementările. Așa cum s-a putut observa, creșterea numărului de îmbolnăviri a avut loc la două săptămâni de la începerea 
vacanțelor din zonele turistice. În lipsa unor reglementări clare, restaurantele au întâmpinat dificultăți iar incapacitatea 
autorității centrale și locale de a urmări respectarea regulilor a dus la suprareglementări și controale abuzive, multe dintre 
ele fără a avea legătură cu situația pandemică în care ne aflăm.

Proprietarii și operatorii din HORECA consideră că sunt tratați incorect de către guvern în comparație cu celelalte industrii. 
În acest context, astăzi există intenția anumitor operatori din HORECA de a organiza proteste fizice dar și sugestive impotriva 
guvernului.

​Luând în considerare situația dificilă cu care ne confruntăm și climatul de incertitudine incă existent in ceea ce privește 
cursul pandemiei și al industriei ospitalității, supunem atenției dumneavoastră următoarele solicitări și, totodată, propuneri 
legate de viitorul industriei și problemele acute ale operatorilor din HORECA în contextul actual, după cum urmează:
 
- redeschiderea în cel mai scurt timp a restaurantelor în interior, cu respectarea regulilor împotriva răspândirii COVID-19:
- asigurarea distanțării fizice prin menținerea unui mese libere între două mese ocupate;
- evitarea aglomerărilor de persoane la ghișee și grupuri sanitare;
- purtarea obligatorie a măștii de către client în momentul deplasării către grupurile sanitare, la intrarea sau ieșirea din 
restaurant;
- se vor asigura dispozitive și substanțe virulicide necesare dezinfectării mâinilor clienților și informarea acestora cu 
privire la modul de utilizare;
- informarea clienților asupra regulilor de igienă și distanțare fizică precum și a necesității limitării timpului de servire 
a mesei, acolo unde este cazul;
- curățarea și dezinfectarea cu substanțe bactericide și virulicide a spațiilor/suprafețelor unde au acces clienții și a 
ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei;
- eliminarea obligativității purtării mănușilor de către personalul de servire în interiorul restaurantului, considerăm că 
este mult mai eficientă spălarea frecventă si directă a mâinilor;
- inițializarea unei campanii de încurajare a publicului pentru  a respecta regulile de distanțare fizică, purtare a măștii 
de protecție, spălarea frecventă și corectă a mâinilor. Promovarea intoarcerii la normalitate, a petrecerii unor momente 
frumoase in restaurant și reluarea unei vieți normale;
- eliminarea impozitului specific pentru anul 2021, respectiv 40 milioane euro anual, conform studiului comandat de HORA 
menționat mai sus;
- reglementarea bacșișului/tip-ului din industrie ca venit din alte surse, fără plată CASS;
- clasificarea grupurilor de firme afiliate ca parte a IMM-urilor, dacă nu îndeplinesc condiții de întreprinderi mari;
- focusarea controalelor făcute de  către instituțiile statului pe respectarea reglementărilor privind raspândirea 
virusului SARS COV 2.
 
În încheiere vă mulțumim pentru toată deschiderea la dialog din această perioadă dificilă prin care trec operatorii din HORECA 
și sprijinul acordat Organizației HORA in activitatea depusă pentru depașirea acestui moment de criză.

Misiunea noastră rămâne aceeași, de a apăra interesele industriei de ospitalitate și de a fi un sprijin pentru antreprenorii 
din domeniu, care în această perioadă de confuzie generală, au nevoie de ghidaj și de o comunitate puternică.
 
Președinte
Daniel Mischie